संकाय निर्देशिका

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर

Dermatology में संकाय

क्रमांक नाम पदनाम
1 डॉ नितिन एम नगरकर निदेशक
Dermatology में संकाय
1 डॉ। नम्रता छाबरा सह - प्राध्यापक Dermatology
2 डॉ नील प्रभा सहायक प्रोफेसर Dermatology
3 डॉ सत्य्या गांगुली सह - प्राध्यापक Dermatology